Vision Varberg 2025

Publicerat av MMAVARBERG den

Västkustens kreativa mittpunkt

Varbergs kommuns gemensamma vision delar vi MMA Varberg IF i vårat arbete och utveckling.

Västkustens kreativa mittpunkt

Med havet, naturen och det geografiska läget har Varberg unika möjligheter, och visionen om att vara Västkustens kreativa mittpunkt skapar förutsättningar för  tillväxt i hela kommunen. För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod.

Visionen kan jämföras med en ledstjärna som hjälper oss att gå åt samma håll. Den ska vara styrande för kommunens utveckling som helhet och vägledande i allt från målformuleringar till handlingsplaner. Till visionen hör en verksamhetsidé och ett förhållningssätt.

Vision

Västkustens kreativa mittpunkt

Verksamhetsidé

Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.

Förhållningssätt

  • Hållbarhet – Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
  • Delaktighet – Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av mångfald, inflytande och omtanke. Tänk, tyck, fråga! Delaktighet är en av visionens viktigaste beståndsdelar.

    Källa


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *